Kilpailutyöt

Tervetuloa verkkogalleriaan, jossa ovat esillä Asuntoreformi 2018 -kilpailun kilpailutyöt. Galleriassa on kaupunkikohtaisesti kaikkien hyväksyttyjen töiden kuvat (3kpl) ja konseptikuvaukset. Kuvat avautuvat suuremmaksi niitä klikkaamalla.

Asuntoreformi 2018 – Jyväskylä 1. palkinto

Kalon

Kilpailunumero: 18921

Tekijät:

 • Kristiina Kuusiluoma
 • Martino De Rossi
 • Silvia Barberis
 • Milla Kokko
 • Timo Kemppainen
 • Kasper Järnefelt
 • Antero Jokinen

Tekijänoikeudenhaltija:

 • Collaboratorio Oy

Kuokkalassa on kirkon näköinen kirkko keskellä kylää. Vierelle nousee talon näköinen talo, osaksi nykyistä kaupunkia: harjakatot, puu, kivi ja savi liittävät sen kirkkoon ja Puukuokkaan. Umpikortteli on avattu valolle ja läpikulku säilyy talojen lomassa. Kortteliin luodaan kaupunkilaisille yhteistä tilaa. Kreikan kielen “Kalon” merkitsee eettisesti hyvää, tarkoituksenmukaista kauneutta. Niiden varaan reformia tuntuu hyvältä rakentaa - erityisesti “Suomen Ateenana” tunnettuun Jyväskylään.

Lataa kilpailuehdotus

Asuntoreformi 2018 – Jyväskylä lunastus

Domi - humaani reformi

Kilpailunumero: 11576

Tekijät:

 • Tiina Antinoja
 • Aleksi Rastas
 • Olli Metso

Tekijänoikeudenhaltija:

 • MUUAN Oy

Ehdotus keskittyy kokonaisvaltaiseen ihmislähtöiseen reformiin yksittäisten teknisten innovaatioiden sijaan. Yksittäiset ratkaisut mahdollistavat laajan reformin, joka parantaa ihmisten arkea ja päivittää asuinympäristön vastaamaan tulevaisuuden asukkaiden tarpeita. Kokonaisvaltainen uudistus sisältää viisi teemaa, jotka ovat; Kuokkala - paikallinen konteksti, tulevaisuuden erilaiset elämäntavat, joustava solukkoplaani, korttelin palveluinfrastruktuuri ja omistamisen ja kuluttamisen uusi malli.

Lataa kilpailuehdotus

Asuntoreformi 2018 – Jyväskylä kunniamaininnat

Avoimet ovet

Kilpailunumero: 15961

Tekijät:

 • Anni Vanha-Patokoski
 • Niamh Ni Mhorain
 • Maria Laine

Tekijänoikeudenhaltija:

 • Maria Laine, Anni Vanha-Patokoski, Niamh Ni Mhorain

Tulevaisuuden rakentamisen malli tarjoaa asukkaille vaikuttamismahdollisuuksia omaan ympäristöönsä. Joustava pohjaratkaisu luo monipuolisen asuntojakauman ja antaa mahdollisuuden rakentaa persoonallisia koteja. Yhteisöllisyys toteutuu läpi korttelisuunnitelman ja rakennusten tilajärjestelmän. Yhteistilojen verkosto kokoaa alueen ihmiset yhteen koko Kuokkalan alueelta.

Lataa kilpailuehdotus

reformitalo

Kilpailunumero: 16962

Tekijät:

 • Lars-Erik Mattila
 • Frans Saraste

Tekijänoikeudenhaltija:

 • Lars-Erik Mattila, Frans Saraste

Reformitalo on massiivirakenteinen puukerrostalo, jossa on luhtikäytävän ansiosta tehokas painovoimainen ilmanvaihto myös kesäaikana. Se on rakennusteknisesti yksinkertainen ja siten myös helposti ylläpidettävä. Materiaalipaletti on karsittu kattamaan vain ne aineet, joiden tarkka koostumus ja pitkäaikaiskäyttäytyminen tunnetaan.

Lataa kilpailuehdotus

Kilpailuehdotukset

AARIA

Kilpailunumero: 14950

Arkkitehtuurin lähtökohtana on kortteli, jossa julkinen, puolijulkinen ja yksityinen tila lomittuvat toisiinsa muodostaen monimuotoista kaupunkitilaa. Uusi rakennusryhmä jatkaa alueelle ominaista umpikorttelirakennetta. Monikäyttöiset yhteistilat ja joustavat asuntoratkaisut tukevat kestävää rakentamista. Korttelin asuntojakauma muodostuu kolmesta erilaisesta asumisteemasta, jotka jakautuvat omiin rakennuksiinsa.

Aronia

Kilpailunumero: 18161

Aronia ehdottaa uutta rakennustyyppiä ja uutta asuintalon käsitettä sekä muodostaa niiden perusteella tapauskohtaisesti kaupunkikuvaan sopivan ideaalin asuinrakennuksen. Se jakaa ison asumisen kokonaisuuden ymmärrettäviin osiin, jolloin on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa kestävään kaupunkikehitykseen jo hankevaiheessa. Rakennusten väliin syntyvä tila puutarhan keskellä on myös yhteisöllinen ja julkinen tila, tontille alun perin suunnitellun Kuokkala-talon ulkoilmavastine.

Village People / 11447

Kilpailunumero: 11447

Asuinkorttelista muodostetaan sukupolvia yhdistävä, sosiaalisesti monimuotoinen kokonaisuus, jossa on senioriasuntoja, nuorten tukiasuntoja, opiskelija-asuntoja sekä vuokra-asuntoja. Yhteensä asuntoja on 170-180. Tahkonkaarta rajaa korttelin yhteinen ’palvelukerros’, jonka päälle asuintalot sijoittuvat. Asukkaiden virikepiha on korotettu Tahkonkaarta ylemmäksi. Rakentamisen jakaminen erillisiin massoihin muodostaa elämyksellistä kaupunkiympäristöä ja säilyttää näkymäyhteyksiä.

"KAMUT"

Kilpailunumero: 19687

Rakennus on Kuokkalan asukkaiden yhteinen kohtaamispaikka. Liiketilat ja runsaat yhteistilat täydentävät alueen olemassa olevia palveluita. Rakennuksen asunnot ovat muunneltavia ja ne mukautuvat asukkaiden erilaisiin elämäntilanteisiin. Asuinhuoneet kiertyvät asuntokohtaisten sisäänvedettyjen parvekkeiden ympärille. Asuinhuoneet on erotettu toisistaan liukuovilla. Liukuovia avaamalla ja sulkemalla muuntuu huoneisto, tarpeen mukaan, erillisiksi huoneiksi tai yhdeksi yhtenäiseksi tilaksi.

Palapeli

Kilpailunumero: 13975

Palapelin idea perustuu suureen muuntojoustavuuteen. Rakennuksen purkamista ei tarvitse miettiä, vaikka ympäröivä asunto- ja asukasdemografia muuttuisikin. Rakennus vastaa luontaisesti näihin muutoksiin. Hankalimmat muutettavat osat asunnossa on tehty joustaviksi ratkaisuiksi, ja muuttuviin tilanteisiin on varauduttu. Yhteistilat tukevat joustavuutta. Asunnon konsepti muuttuu osista muodostuviksi kokonaisuuksiksi. Ankeat käytävätilat on minimoitu ja ulkopuolisia yhteyksiä on avattu.

Punakaneli

Kilpailunumero: 12903

Ratkaisun avainsanoja ovat muunneltavuus, yhteisöllisyys ja ekologisuus. Puolilämmin keskushalli tuo vaihtuvine olosuhteineen elämyksiä arkeen. Asuntojen muunneltavuuden mahdollistavat asuntojen väliset erillishuoneet, jotka voidaan liittää kumpaan tahansa viereisistä huoneistoista. Useimmissa huoneistoissa laajennusmahdollisuus on molemmissa suunnissa. Asuntoreformikilpailun hengessä tavoitteena on joustava ja muunneltava ratkaisu, joka voidaan sovittaa hyvin erilaisiin olosuhteisiin.

Melukylän lapset

Kilpailunumero: 12294

Melukylän lapset on kortteli, joka muodostuu yhteisöllisistä asunnoista, asukkaita palvelevista yhteistiloista, koko Kuokkalaa rikastuttavista korttelitalotiloista sekä päiväkodista. Alin kerros muodostuu julkisesta vyöhykkeestä, johon sijoittuu korttelin asukkaiden yhteistiloja sekä koko kaupunginosaa palvelevia toimintoja. Asunnot sijoittuvat korttelin 2.-6. kerroksiin. Kerrosluvut vaihtelevat kahdesta kuuteen ja laskevat Tahkonkaarta kohden nostaen Kirkon visuaalisesti arvoiseensa asemaan.

FOKUS Jyväskylä

Kilpailunumero: 17368

Kolmen talotyypin ehdotus : 3-kerr townhouse, 2-kerr paritalo ja noppa. Tontit ovat pieniä 200-300 m2 per asunto. Talojen lappeilla ja lasijulkisivuissa on aurinkopaneelit. Kaukolämpö. Townhouse muistuttaa monimastoista purjelaivaa.

Avoimet ovet

Kilpailunumero: 15961

Tulevaisuuden rakentamisen malli tarjoaa asukkaille vaikuttamismahdollisuuksia omaan ympäristöönsä. Joustava pohjaratkaisu luo monipuolisen asuntojakauman ja antaa mahdollisuuden rakentaa persoonallisia koteja. Yhteisöllisyys toteutuu läpi korttelisuunnitelman ja rakennusten tilajärjestelmän. Yhteistilojen verkosto kokoaa alueen ihmiset yhteen koko Kuokkalan alueelta.

Domi - humaani reformi

Kilpailunumero: 11576

Ehdotus keskittyy kokonaisvaltaiseen ihmislähtöiseen reformiin yksittäisten teknisten innovaatioiden sijaan. Yksittäiset ratkaisut mahdollistavat laajan reformin, joka parantaa ihmisten arkea ja päivittää asuinympäristön vastaamaan tulevaisuuden asukkaiden tarpeita. Kokonaisvaltainen uudistus sisältää viisi teemaa, jotka ovat; Kuokkala - paikallinen konteksti, tulevaisuuden erilaiset elämäntavat, joustava solukkoplaani, korttelin palveluinfrastruktuuri ja omistamisen ja kuluttamisen uusi malli.

Pac-Men

Kilpailunumero: 12217

Neljän talon rykelmä on yhteisöllinen ja viihtyisä asuinpiiri kaikille. Joustavat ratkaisut mahdollistavat tilojen muuntelemisen helposti elämäntilanteen mukaan. Inhimillinen mittakaava ja massiivipuu luovat lämpimän tunnelman ja aurinkoiset parvekkeet kutsuvat viihtymään. Yhteiset tilat ja sauna kattoterasseineen kutsuvat viettämään aikaa yhdessä ja vaikka perustamaan yhteisen yrttitarhan. Yhteiskäyttöautot ja -pyörät sekä hyvät julkiset yhteydet jättävät tilaa ihmisille ja istutuksille.

Petunia

Kilpailunumero: 19690

Suunnitelmaehdotus Petunia yhdistää Kuokkalan keskustan yhteiseksi urbaaniksi pihapiiriksi luoden tiloja kohtaamisiin ja luonnolliseen kanssakäyntiin perheiden ja naapureiden välille. Yhteiset asumista palvelevat tilat, kuten verstas, yhteiskäyttöauto ja viljelypalstat tarjoavat mahdollisuuksia omavaraisempaan, sosiaalisempaan ja ekologisempaan elämään. Petunia tarkastelee elämää yksilöstä alkaen, perheen kautta aina koko laajaan urbaaniin kyläyhteisöön saakka!

Primavera

Kilpailunumero: 18845

Primavera on asukkaiden yhteinen pesä, joka vanhalla Kuokkalantalon tontilla yhdistää asumisen ja yhteisöllisuuden. Tontin toiminnot, pihajärjestelyt ja arkkitehtuuri edustavat Jyväskylän kaupunkivisioita – avoimuutta, luottamusta ja vastuullisuutta luovaa otetta unohtamatta. Ehdotus mahdollistaa kasvun kohti vihreämpää ja yhteisöllisempää tulevaisuutta yksilön tarpeita unohtamatta. Primaverasta kasvaa puutarha, joka hoivaa, mutta tarvitsee myös tarhuriaan.

Jatkumo

Kilpailunumero: 12007

Jatkumossa korttelin sosiaalisuus ja yhteisöllisyys rakentuu muutamasta asunnosta koostuvan naapuriston viihtyisten yhteistilojen varaan, jota koko korttelin yhteistilat täydentävät. Asuntojakauma koostuu isommista omistusasunnoista ja pienistä opiskelija-asunnoista, joita omistusasunnon asukkaat voivat vuokrata itselleen elämäntilanteen muuttuessa. Rakennukset asettuvat alisteiseen asemaan kirkkoon nähden vaalealla puujulkisivulla, laskevalla kattomuodolla ja kirkkoaukiota täydentämällä.

House of cards

Kilpailunumero: 13085

Kilpailuehdotus yhdistää kaupunkiasumisen ja pientaloasumisen hyvät puolet. Ehdotus eheyttää olemassa olevaa rakennuskantaa, muodostaen ympäröivien rakennusten kanssa pienimittakaavaisen aukion ja puiston. Ryhmärakennuskohteeksi soveltuva rakennus valmistetaan esivalmistetuista puisista tilaelementeistä. Rakenneratkaisua leimaa muuntojoustavuus ja sen tilaratkaisu perustuu Loft- tyyppiseen ajatukseen, jossa kahden kantavan seinän rajoittamaan tilaan voidaan rakentaa haluttu tilaohjelma.

KOTIPESÄ

Kilpailunumero: 13960

Asuntoreformia ei voi tehdä arkkitehtuurilla - arkkitehtuuria voi syntyä vasta reformin jälkeen. Asuntoreformin tavoitteena tulee olla rakentamisen pelisääntöjen ja käytäntöjen muuttaminen siten, että jatkossa ei tarvitsisi kauhistella harmaita taloja tai tyytyä 15 neliön minimiyksiöön. Kilpailuehdotus KOTIPESÄ esittää mahdollisen tulevaisuuskuvan asuntoreformin jälkeisestä asuntorakentamisesta, jossa käyttäjälähtöisyys on keskiössä, ja kysyntä ja tarjonta kohtaavat vapailla markkinoilla.

Seepia

Kilpailunumero: 18484

Seepia on ehdotus muuntojoustavasta asumisesta yhteisöllisessä korttelissa. Suunitelma muodostaa Kuokkalan keskustaan kaksi selkeää neliön mallista korttelia. Maantason umpikortteleista nousee pistetaloja, joiden kapea runko antaa kortteleiden hengittää ja tekee asunnoista valoisia. Asunnot koostuvat kahdesta vyöhykkeestä: palveluvyöhyke ja asuinhuonevyöhyke. Vyöhykkeet mahdollistavat asuntojen muuntojoustavuuden yksinkertaisin ratkaisuin, mikä tekee asunnoista monikäyttöisiä.

Kuokkalan kaverit

Kilpailunumero: 12969

Kuokkalan kaverit - ehdotus täydentää aktiivisen tori- ja puistoakselin uudella puisella hybridikorttelilla ja julkisella saunalla, sekä säilyttää näkymät ympäristöstä Kuokkalan kirkolle. Ehdotus luo mahdollisuuksia sekä joustavaan, terveelliseen, että kohtuuhintaisen asumisen toteuttamiseen kestävän puurakentamisen avulla. Kortteli jakautuu kahteen osaan, joissa kahta eri talotyyppiä yhdistää tilava ja valoisa palveluaulatila. Kuokkalan kaverit palvelee asukkaitaan ja koko naapurustoa.

TARHA

Kilpailunumero: 19499

”Tarha” - Aina siitä lähtien kun standardisointi tuli mukaan arkkitehtuuriin, on arkkitehtuuri käynyt häviävää taistelua tylsyyttä vastaan. Tässä ehdotuksessa tuo taistelu pyritään karistamaan. Ideana on luoda mahdollisimman paljon iloa vähin elementein. Typologiat rytmittävät pohjapiirrosta toistuvilla moduuleillaan, jotka myös määrittävät aukot pystysuuntaisille yhteyksille. Nämä yhteydet puolestaan muodostavat ”Tarhan” ytimen.

Urbaani Metsä

Kilpailunumero: 12277

Suomalaisten tulee kestää pitkiä ja pimeitä talvia nauttiakseen lyhytaikaisista, mutta valoisista kesäpäivistä. Vaikka yhä usemmat suomalaiset asuvat kaupungeissa, niin silti he kaipaavat metsää, valoa ja luontoa. Tämän asuntoreformin inspiraatio juontaa juurensa näistä havainnoista. Suunnitelma on visio kaupunkimaisesta arkkitehtuurista, joka painottaa samanaikaisesti sekä nykyaikaista asuntorakentamisen tiiviyttä että luontoarvoja. Suunnitelmaa voidaan siten kutsua ‘Urbaaniksi metsäksi’.’

Rubiikin Väkkärä

Kilpailunumero: 13755

Ehdotamme kahta tornimaista asuinrakennusta Jyväskylän Kuokkalaan. Rakennukset tulevat nousemaan Puukuokan korkeudelle ja yhdessä ne luovat asumiselle rajatun alueen Kuokkalan sydämeen, rinnakkain terveyskeskuksen, kauppakeskuksen sekä kirkon kanssa.

Kiila

Kilpailunumero: 13597

Ehdotus Kiila muodostaa Kuokkalan ytimeen uuden, keskeisen sijaintinsa arvoisen massiivipuutalokorttelin. Muutoin 90-luvun taitteessa valmistuneessa Kuokkalassa ehdotuksen kortteli jatkaa ja kehittää yhdessä Kuokkalan kirkon sekä Puukuokan kanssa uutta, 2000-luvun ajallista kerrostumaa. Ehdotus muodostuu neljästä tiiviistä ja ekologisesta kerrostalosta, jotka asettuvat näennäisen rennosti kaarelle. Korttelin täydentää kytketty pientalorivi sekoittaen asumistyyppejä.

oksa ja kivi

Kilpailunumero: 11588

Uusi asuintalo katselee Kuokkalan kirkkoa luonnonmukaisen niittyalueen takaa. Asuintalon luut ovat kestävää betonia ja iho hengittävää puuta. Kiinteät tilat (hissi, porrashuone, kylpyhuoneet) ovat kantavien betonirakenteiden sisällä. Välipohjista muodostuu raakaa tilaa, jonne kudotaan eri kokoisia ja muotoisia asuntoja kylpyhuoneiden ympärille. Ensimmäiseen kerrokseen luodaan asukkaiden yhteistilat. Julkisivut toteutetaan puurakenteisilla elementeillä.

Kalon

Kilpailunumero: 18921

Kuokkalassa on kirkon näköinen kirkko keskellä kylää. Vierelle nousee talon näköinen talo, osaksi nykyistä kaupunkia: harjakatot, puu, kivi ja savi liittävät sen kirkkoon ja Puukuokkaan. Umpikortteli on avattu valolle ja läpikulku säilyy talojen lomassa. Kortteliin luodaan kaupunkilaisille yhteistä tilaa. Kreikan kielen “Kalon” merkitsee eettisesti hyvää, tarkoituksenmukaista kauneutta. Niiden varaan reformia tuntuu hyvältä rakentaa - erityisesti “Suomen Ateenana” tunnettuun Jyväskylään.

Kotiin

Kilpailunumero: 18824

Suunnittelun lähtökohtana oli säilyttää alueen puistomainen kokonaisuus kirkkoa kunnioittaen. Tämä on ratkaistu pistetaloilla, jotka on sijoitettu suunnittelualueen lounaan puoleiselle sivulle. Syöttäkänkadun puoleinen rakennus rajaa viihtyisän viherpiha-alueen. Sisäpiha-alue yhdistyy kirkon puistoon luoden yhtenäisen kokonaisuuden, jossa on otettu huomioon puolijulkiset ja yksityiset tilat. Pistetalojen kerroskorkeus madaltuu kohti kirkkoa, jolloin ne kunnioittavat kirkon arvokasta ympäristöä.

Kylä-äly

Kilpailunumero: 14805

Suunnitelmassa modernin kylän yhteisöllisyys on herätetty henkiin arkkitehtuurin ja sitä tukevien palveluiden keinoin. Pienimittakaavainen mutta tiivis kylä rakentuu vehreän kyläraitin varteen ja kylän keskuksessa on koko Kuokkalan aluetta palveleva Kylätalo. Asukkaiden tilat laajentuvat asunnoista monipuolisiin yhteistiloihin ja puistomaiselle pihalle. Kyläyhteisön jakamistalouden tukena on Kylä-äppi, jonka kautta keskustelu, tilojen varaaminen ja yhteisön palvelut ovat helposti saavutettavissa

Omakseni

Kilpailunumero: 19751

Omakseni on konsepti vapaasti jatkosuunniteltavasta raakatilasta, jota ostetaan moduulimitassa. 1.vaiheessa suunnitellaan ja toteutetaan rakennuksen kaupunkikuvallisesti harkittu ja kaunis, systemaattinen ”kuori”, tässä tapauksessa Jyväskylän Kuokkalaan. 2.vaiheessa ostajat hankkivat tilaa tarpeidensa mukaan. 3.vaiheessa ostaja teettää haluamansa sisätilat ja kalusteet. Ehdotuksella halutaan tarjota avain yksilölliseen mutta samalla sosiaaliseen, ekologiseen ja urbaaniin asuinrakentamiseen.

Kylä Kaupungissa

Kilpailunumero: 17407

Kylä Kaupungissa on yhteisöllinen kortteli käsittäen runsaat 200 asuntoa. Korttelin perusyksikkö on kolmen asunnon ryhmä, jossa asuntoja voidaan joustavasti yhdistää asuntokuistin kautta. Tilarakenne ja arkkitehtuuri tukevat asukkaiden arkipäivän kohtaamisia. Kortteli on puurakenteinen. Asuntovyöhyke rakennetaan tilaelementeistä ja pihaa kiertävä kerrosraitti on paikalla tehtävä. Kortteli toteutetaan yhtenäisenä projektina eri hallintamuotoja käsittävistä toteutusyksiköistä.

KYTKÖS

Kilpailunumero: 14406

KYTKÖS – joustava yhteisöllinen terassitalo Kytkös viittaa tilalliseen ja toiminnalliseen joustavuuteen sekä kytkeytymiseen ympäristöön. Yhteisöllisessä terassitalossa kattoterassit ovat asukkaiden yhteisiä pihoja, jonne kaikilla on esteetön pääsy. Maantason puistopiha muodostaa yhdessä kirkkopuiston ja Puukuokan edustan metsäkallion kanssa Kuokkalan vihreän sydämen. Yhteistilat ja asuntojen välissä olevat kytkösosat mahdollistavat jouston elämän muuttuvien tilanteiden mukaan.

HELPEET

Kilpailunumero: 14456

Moduuli- ja massiivipuurakentamista hyödyntävä, pienkortteleista koostuva HELPEET tarjoaa uusia ja toteuttamiskelpoisia ratkaisuja ajankohtaisiin asumisen haasteisiin. HELPEET tuo yhteen holistisen ekologisuuden, monisukupolviasumisen, sosiaalisuuden, muuntojoustavuuden ja asumisen palveluna. Suunnitelma on tehty Asuntoreformi 2018 -kilpailun Jyväskylän suunnittelualueelle.

Kevät

Kilpailunumero: 18808

Kilpailualueen rakennukset muodostavat Kuokkalan kirkon kanssa korttelin keskelle omaleimaisen symbioosin. Piha on avoin kaupunkitila myös ympäristön asukkaille. 1. kerroksen tilat pihan puolella ja monitoimitilat Tahkonkaaren varrella rikastuttavat kulkureittejä ja sopivat moneen käyttöön. Rakennuksissa on yksinkertainen perusrakenne, joka voidaan toteuttaa elementtitekniikalla. Perusformaatti mahdollistaa joustavan asuntojakauman sekä muunneltavat ja yhdistettävät asunnot.

KORTTELI

Kilpailunumero: 14160

Valittu rakennustypologia on matala ja demokraattinen. Kaikilla asukkailla on suora yhteys jaetulle pihalle jota ei ylihygienisoida, vaan se jätetään asukkaidensa armoille. Kaikille asukkaille huoneistokoostaan ja asumistavastaan huolimatta on tarjottu ylevöittävä näkymä erityislaatuiselle pihalle. Pihalla sijaitsee kaikkien yhteinen katos, yhteisön monumentti, suoja, joka toimii yhteisön katalysaattorina ja fyysisenä yhdistäjänä.

Kokoa

Kilpailunumero: 13012

Linjakkaasti asemakaavaan istuva rakennuskokonaisuus kätkee sisäänsä tehokkaasti asuinneliöitä. Korttelisuunnitelma Kokoa täyttää Kuokkalan keskustan viihtyisällä, nautittavalla ja kotoisalla pienkeskustaympäristöllä. Kokoa on kortteli kulttuureineen - kokonaisuus, jossa tontin joka nurkka tuntuu kodilta. Kotoisuus luodaan erityisesti avoimuudella, toiminnallisuudella ja ennen kaikkea luomalla erilaisia asuntoja erilaisille asukkaille ja saamalla näin aikaan kirjava, monipuolinen asukasjakauma.

OSJEASO

Kilpailunumero: 15251

JYVÄSKYLÄN KESTÄVYYSKEHÄ – T(H)REE ON THE BRIDGE Kestävyyskehä on osallisten tarpeiden kartoittamistyökalu ja hankekehityksen runko. Osalliset täyttävät kestävyyskehän toiveillaan ja vaatimuksillaan. Aiheiden merkittävyys arvioidaan asteikolla 1–4 ja viedään soveltuvaan mittakaavaan (huone XS–kaupunki XXL). Aiheita ovat mm. kytkettävät kylpyhuone-/keittiö-/kalustemoduulit, keskeiskäytävä näkymillä, älykkäät asunnot ja epäovi, yhteistilat ja asuminen palveluna ja osuuskuntatoimisto.

murtoviivoja

Kilpailunumero: 18761

Rikotaan viivaa, joka erottaa minun tilani ympäröivästä. Venytetään oman perusyksikön rajoja. Jaetaan eikä koskaan olla yksinkään yksin. Piirretään asumisen MURTOVIIVOJA. Kolme asuntomassaa muodostavat puolijulkisen korttelipihan ja jäsentävät Kuokkalan kirkon ympäristön ehjäksi. Kortteli on arjessa risteävien reittien ja toimintojen verkko, joka johtaa luonnolliseen vuorovaikutukseen asukkaiden välillä. Eriluonteiset jaettavat tilat ja moniulotteiset asunnot luovat rikkaan kudelman.

Kakku

Kilpailunumero: 17685

"Kakku" ehdotuksen kortteli toimii Kuokkalan alueelle ominaisen korkeatasoisen nykyarkkitehtuurin jatkumona. Selkeä korttelirakenne ja aidot materiaalit tukevat alueen kaupunkimaista kehitystä. Kirkon viereltä Puukuokan asuinkerrorrostalojen suuntaan portaittain kasvava massoittelu luo virikkeistä, erityisesti jalankulkijalle miellyttävää liikkumisympäristöä. Monipuolinen ja muuntojoustava asuntotypologia tarjoaa koteja eri elämänvaiheissa oleville asukkaille.

100+100tarinaa

Kilpailunumero: 11344

Kuokkalan puumiljöö täydentyy: Kirkon luo rakentuu elävä kyläyhteisö keskelle kaupunkia. Kaksi uutta rakennustyyppiä muuntuvat moneen: Kylätalo on kerrostalomainen perennakumpupihalle avautuva asuin- ja liikerakennus. Huoneisto- ja huonejako elävät elämäntilanteiden rytmissä, kattoterassi kutsuu kaupunkiviljelyyn. Raittitalo on townhousetyyppinen pientalo, jossa työ ja asuminen yhdistyvät luovasti. Arkkitehtuuri ja lähimiljöö edistävät niin kohtaamisia ja yhteisöllisyyttä kuin omaa rauhaakin.

morpheus

Kilpailunumero: 17580

Kilpailuehdotuksen keskeinen idea on joustavien asuinyksiköiden – palojen käyttö, jotka ovat helposti yhdistettävissä toisiinsa. Yksi pala on kooltaan 25m2 ja yksinään se toimii pienenä yksiönä. Ssuinrakennukset on jaettu kahteen vyöhykkeeseen. Atrium-mallisen rakennusmassan ulkokehälle on sijoitettu kaikki asuinpalat. Sisäkehällä atriumin puolella sijaitsevat puolestaan kaikki yhteiskäyttötilat. Yhteistilojen kerääminen atriumin ympärille vahvistaa yhteisöllisyyttä ja elävöittää arkea.

Athos, Aramis & Porthos

Kilpailunumero: 19700

Suunnitelma on avoimen puurakennusjärjestelmän ja esivalmistettujen asunnon aputilojen yhdistelmään perustuva konsepti, joka tarjoaa mahdollisuudet mahdollisimman monenlaisten asumistoiveiden ja elämäntapojen toteutumiselle. Sosiaalisena ympäristönä asuinrakennukset antavat asukkaille mahdollisuuden monipuoliseen sosiaaliseen elämään ja toisaalta yksilöllisiin asumisratkaisuihin, elämäntapoihin ja yksityisyyteen. Konseptissa myös yhdistetään pientaloasumisen ominaisuuksia kerrostaloasumiseen.

Miami

Kilpailunumero: 18110

Miami on yhdeksän sivukäytävätalon ilmeikäs kokonaisuus, jossa on elämyksellistä asua – raikas uusi arkkitehtuuri tekee paikasta kodin ja rikastaa kaupunkiympäristöä. Yhteisöllisyyttä tukevat suunnitteluratkaisut mahdollistavat aidon yhteisöllisyyden muodostumisen. Runsaat yhteistilat helpottavat arkea ja tuovat lisäarvoa asumiseen. Koska korttelissa viihtyy pitkään, myös asunnot joustavat elämäntilanteiden muuttuessa.

Via Felicia

Kilpailunumero: 18146

Via Felicia-suunnitelman kaareva korttelirakennus muodostaa kirkon läheisyyteen monikäyttöisen sisäpihan alueen asukkaille. Sisäpiha sekä kattoterassit monitoimitiloineen siirtyvät vaiheittain julkisesta tilasta yksityisempään luoden uusia mahdollisuuksia alueen asukkaille osallistua ja vaikuttaa omaan elinympäristöönsä. Yhteisten tilojen tehokas käyttö vapauttaa yksityisiin asuntoihin enemmän tilaa. Pylväisiin perustuva rakenne ilman kantavia seiniä mahdollistaa asuntojen muutojoustavuuden.

BASTION

Kilpailunumero: 15184

Ehdotus: 15184 Bastion Ehdotus Bastion on suunniteltu muodostamaan Kuokkalan kirkon ja sitä kehystävien Puukuokka-kerrostalojen kanssa Kuokkalan asuinalueelle selkeän, puurakentamisen ytimen. Uudet asuinkorttelit sopeutuvat korkeudeltaan ja väritykseltään Kuokkalan kirkon ja Tahkonkaaren asuintalojen mittakaavaan.

Hyrrä

Kilpailunumero: 12661

Ehdotuksen tavoitteena on luoda asumista ja palveluja yhdistävä kokonaisuus, joka tukee yhteisöllisyyttä ja asuinympäristön monipuolisuutta. Kirkon ja puiston ympärille kietoutuvan monen sukupolven korttelin sisääntulokerroksessa on Kuokkalan alueen asukkaille laajemmin suunnattuja tiloja ja toimintoja, kuten galleria, verstas, kahvila, palveluja ja pesula. Asuinkerrokset ovat toteutettu moduulirakentamisen periaatteella, mikä mahdollistaa monipuoliset asumisratkaisut.

reformitalo

Kilpailunumero: 16962

Reformitalo on massiivirakenteinen puukerrostalo, jossa on luhtikäytävän ansiosta tehokas painovoimainen ilmanvaihto myös kesäaikana. Se on rakennusteknisesti yksinkertainen ja siten myös helposti ylläpidettävä. Materiaalipaletti on karsittu kattamaan vain ne aineet, joiden tarkka koostumus ja pitkäaikaiskäyttäytyminen tunnetaan.

MINIMAKSI

Kilpailunumero: 19656

Ksitteet asunto ja asuminen erotetaan toisistaan Asunto, ihmisen perustoiminnat. Asumiseen tarvitaan lisksi, enemmn tilaa leikeille, perhejuhlille, isovanhemmalle, teini-ikiselle, etistyskentely varten. Perusasuntona hyvin varustettu kaksio Asumisen listoiminnot sijoittuvat asunnon ulkopuolisiin tiloihin. Jaettujen tilojen avulla kaksio kasvaa tarvittaessa toiminnallisesti ison omakotitalon tasolle tai iso omakotitalo kutistuu hyvin varustetuksi kaksioksi ilman rakennustoimenpiteit.

BIG HUG

Kilpailunumero: 12060

Kilpailuehdotus asuinkortteliksi Jyvskyln Kuokkalaan muodostaa nauhamaisen asuinkerrostalokorttelin jonka kolme suojaisaa sispihaa avautuvat eteln puistoalueen suuntaan. Rakennusmassojen sijoittelulla ja terassoinnilla on pyritty luomaan dynaamista kaupunkitilaa korttelin eri osiin ja samalla maksimoitu auringon valon mr korttelipihoille. Mutkitteleva rakennusmassoittelu luo talon pohjoisivustalle pienimittakaavaisia taskupihoja kivijalkakauppoineen.