Kilpailutyöt

Tervetuloa verkkogalleriaan, jossa ovat esillä Asuntoreformi 2018 -kilpailun kilpailutyöt. Galleriassa on kaupunkikohtaisesti kaikkien hyväksyttyjen töiden kuvat (3kpl) ja konseptikuvaukset. Kuvat avautuvat suuremmaksi niitä klikkaamalla.

Asuntoreformi 2018 – Tampere 1. palkinto

Kide

Kilpailunumero: 34794

Tekijät:

 • Hannele Cederström
 • Sini Coker
 • Inka Norros
 • Kirsti Paloheimo
 • Kiira Piiroinen
 • Sanna Tegel

Tekijänoikeudenhaltija:

 • Studio Architecture Helsinki Oy

Puinen umpikortteli Kide kietoo sisäänsä vehreän yhteisöllisen pihan ja muodostaa monipuolisten asuntoratkaisuiden avulla korttelin asukasyhteisöstä monimuotoisen. Rakennus perustuu muuntojoustavaan, puiseen pilari-palkki-rakenteeseen. Kantavista väliseinistä vapaiden asuntojen huonejärjestelyt ovat helposti muutettavissa asuntojen sisällä. Lisäksi modulaarisen tilarakenteen ansiosta asuntojen kokoa on mahdollista muunnella elämäntilanteiden muuttuessa.

Lataa kilpailuehdotus

Asuntoreformi 2018 – Tampere lunastus

Dense&Low

Kilpailunumero: 39012

Tekijät:

 • Duarte Ramalho Fontes
 • Diogo Sousa Rocha
 • Lourenço Menezes Rodrigues
 • Lucas Coelho Netto
 • Paulina Kwiatkowska
 • Giacomo Cruciani

Tekijänoikeudenhaltija:

 • MASS lab, Lda

Aina tiheästi rakennetuista usean perheen rakennuksista yhden perheen yksiköihin, on tärkeimpinä päämäärinä kahden eri mittakaavan yhdistäminen ja ympäristön potentiaalin lisääminen eri sukupolvien, elämänrytmien ja elämäntapojen sekoittamisella. ”Dense&Low” tutkii innovatiivista tapaa hakea tasapainoa luontoympäristön ja odotetun kaupungistumisen kehittymisen välille, ohjaten aluetta kohti uutta, kollektiivista kiertotalouden järjestelmää.

Lataa kilpailuehdotus

Kilpailuehdotukset

FOKUS ALFA

Kilpailunumero: 38235

Neljän talotyypin ehdotus. Townhouse , paritalo, L-talo ja noppa. Tontit ovat pieniä 200-300 m2 per tontti. Townhouse muistuttaa 3D-kuvassa monimastoista purjelaivaa.

Kide

Kilpailunumero: 34794

Puinen umpikortteli Kide kietoo sisäänsä vehreän yhteisöllisen pihan ja muodostaa monipuolisten asuntoratkaisuiden avulla korttelin asukasyhteisöstä monimuotoisen. Rakennus perustuu muuntojoustavaan, puiseen pilari-palkki-rakenteeseen. Kantavista väliseinistä vapaiden asuntojen huonejärjestelyt ovat helposti muutettavissa asuntojen sisällä. Lisäksi modulaarisen tilarakenteen ansiosta asuntojen kokoa on mahdollista muunnella elämäntilanteiden muuttuessa.

PUUBALLADI

Kilpailunumero: 39132

TAMPERE Puuballadi 39132 Puuballadi on Vuoreksen Isokuuseen suunniteltu monimuotoinen ja yhteisöllinen asuinkortteli, joka tarjoaa laadukkaita asumisen ratkaisuja erilaisille ja muuttuville asuntokunnille. Kohde on bio- ja kiertotalouden sekä cleantechin edelläkävijä. Hirsirunko ja puuverhoillut julkisivut luovat edellytykset terveelle asumiselle ja älykäs teknologia näkyy asumisratkaisuissa. Autottomalle sisäpihalle sijoittuvat pihasauna ja ma

TUUBI

Kilpailunumero: 36293

Sivukäytävätalomallia on tutkittu suomalaisessa arkkitehtuurissa vähän ja siinä on paljon potentiaalia uudentyyppisiin asuintalomalleihin. Kilpailualueen kortteli rakennetaan kuusipuusta; yksinkertaisesti ja kestävästi.. Ratkaisun luonteeseen kuuluu, että jo kaksioistakin saadaan läpitalon huoneistoja ja huoneistokokojen muunneltavuus on yksinkertaista. Talot rakentuvat yksinkertaisista tuubimaisista moduuleista. Yksi moduli muodostaa aina asunnon perustyypin, kaksion.

SEAJOSO

Kilpailunumero: 38708

TAMPEREEN KESTÄVYYSKEHÄ – BASIS FOR GOOD PROSPECTS Kestävyyskehä on osallisten tarpeiden kartoittamistyökalu ja hankekehityksen runko. Osalliset täyttävät kestävyyskehän toiveillaan ja vaatimuksillaan. Aiheiden merkittävyys arvioidaan asteikolla 1–4 ja viedään soveltuvaan mittakaavaan (huone XS–kaupunki XXL). Aiheita ovat mm. aurinkopaneelit, yhteissauna, residenssitaiteilija, vertikaaliyhteydet + jaettu loggia/epäovi, yhteiskäytävä, liikkumis-/jakamispiste, co-working ja kohtaamisatrium.

OUROBOROS

Kilpailunumero: 31573

Suunniteltu uusi rakentaminen täydentää Isokuusen keskusta-alueen vahvalla ja omaleimaisella kokonaisarkkitehtonisella ratkaisulla. Äärimmäisen muuntojoustavaan runkojärjestelmään perustuvalla kortteliratkaisulla luodaan selkeä korttelikokonaisuus Isokuusen uuden puukaupungin jatkeeksi. Kilpailuehdotus esittää asuntoreformin Tampereen osakilpailuun joustavaa kattausta työkaluja erittäin muunneltavan ja aikaa kestävän, arkkitehtonisesti korkeatasoisen kokonaisratkaisun kehittämiseksi.

Kuusikko

Kilpailunumero: 37785

Kuusikko on urbaani kortteli, jossa yhdistyy innovatiivinen asuminen ja uudet elämisen ja työskentelyn mallit. Arkkitehtoniset pääperiaatteet ovat veistoksellisuudessa ja umpikorttelin avaamisessa pistemäisiksi massoiksi, joiden väliin muodostuu pihoja. Asuntojakauma on joustava ja asuntojen huoneluku on muunneltavissa. Katutasokerroksen liike- ja toimistotilat helpottavat yrittämistä ja etätyötä. Rakenne perustuu CLT-huonemoduuleihin, joka on tehokas, taloudellinen ja puhdas rakennustapa.

Dense&Low

Kilpailunumero: 39012

Aina tiheästi rakennetuista usean perheen rakennuksista yhden perheen yksiköihin, on tärkeimpinä päämäärinä kahden eri mittakaavan yhdistäminen ja ympäristön potentiaalin lisääminen eri sukupolvien, elämänrytmien ja elämäntapojen sekoittamisella. ”Dense&Low” tutkii innovatiivista tapaa hakea tasapainoa luontoympäristön ja odotetun kaupungistumisen kehittymisen välille, ohjaten aluetta kohti uutta, kollektiivista kiertotalouden järjestelmää.

Luft

Kilpailunumero: 35578

Luft on typologinen hybridi, joka yhdistää rivitaloa ja luhtitaloa. Tavoitteena on luoda mahdollisuuksia yhteisölliselle ja ekologiselle asumiselle nykyaikaisen puuarkkitehtuurin keinoin. Asunnoissa on keskitytty arkkitehtuurin peruselementteihin: tilallisuus, mittakaava, rytmi, valo ja varjo. Tilaratkaisu tarjoaa myös mahdollisuuksia jakaa asuntoja usean käytön tai käyttäjien, välillä. Kotoa työskentely, alivuokraus, tai erilaiset perhetilanteet voivat hyötyä eri kerroksiin levittäytymisestä.

Verano

Kilpailunumero: 39517

Korttelin massoittelu kiertyy tontinlaitoja myöten ja nousee maastonmuotojen mukana kohti itälaitaa sulkien syliinsä suojaisan korttelipihan. Elävä jalusta synnyttää suurmuodon, joka avautuu etelään yhdistäen pihan osaksi suurempaa pihojen ja puistojen sarjaa. Tästä nousee modulaarisista paloista koostuva ”kruunu”, joka eri suuntaisten harjakattojen ja aukotusten avulla luo mielikuvan paviljonkimaisesta puukaupungista.

Matchbox

Kilpailunumero: 37125

Kilpailualue sijoittuu Isokuusen keskustan välittömään läheisyyteen. Uusi korttelirakenne rajautuu Isokuusenkatuun, Vuoreksen puistokatuun sekä korttelin viereeseen, kaavoittamattomaan alueeseen. Ehdotus mukautuu ympäristön maaston rakenteeseen, porrastuen kohti idänpuoleista rinnettä. Korttelin sisäosassa on yhteiskäyttöön varattuja pieniempiä rakennuksia. Piha-alueet ovat kahdessa tasossa luoden intiimejä pihatiloja. Rakennusten väliin jää yksityisiä ja puolijulkisia pihakokonaisuuksia ja

ai-ti

Kilpailunumero: 39611

ai-ti on muuntojoustavan, älykkään ja ekologisen asumisen puukerrostalokortteli Tampereen Vuoreksessa. Kortteli koostuu neljästä asuinkerrostalosta, jossa on kussakin neljä asuinkerrosta. Pilari-palkki-CLT-rakenne mahdollistaa asuntojen joustavan muunneltavuuden. Kortteli kannustaa asukkaitaan ympäristöystävälliseen elämäntapaan ja jakamistalouteen tulevaisuuden ratkaisujen avulla; älykkäät tilat puhuvat asukkaille erityisen sovelluksen kautta.

KIERTO

Kilpailunumero: 39180

KIERTO Rakennuksen pohjakerroksen huokoisuus nivoo sen luontevaksi osaksi ympäröivää kaupunkitilaa. Korttelin kiertävä luhtikäytävä tuo rakennuksen tilat kaikkien asukkaiden helposti käytettäviksi. Näkymät sisäpihalle ja kattoterasseille tuovat ihmisiä yhteen. Modulaarinen rakenne muodostaa monikäyttöisiä ja arkeen sopivia tiloja. Ympyrän muotoinen siirtoseinä mahdollistaa asuntojen jakamisen erillisiksi huoneiksi tai yhdeksi tilaksi monipuolisina variaatioina.

BoMix

Kilpailunumero: 37111

BoMix miksaa uutta ja vanhaa, se yhdistelee toimintoja ja asumisen typologioita. Se sekoittaa asumisen pakkaa, mutta asettaa sen myös säntilliseen korttelimuotoon. BoMix on yhdistelmä pieniä ja tehokkaita nuorten koteja sekä ylellisen tilavia loft-asuntoja. Lisäksi se on puukerrostalo, townhouse, ateljee ja omakotitalo kattoterassilla. Siellä voi työskennellä ja harrastaa, viljellä ja nautiskella. Se on urbaani pienoiskylä pikkukaupungin ytimessä.

oksa

Kilpailunumero: 33380

Neljä rakennusmassaa muodostavat yhdessä eläväisen asuinkorttelin. Rakennusmassojen kattomuodot, julkisivujaottelu ja puun käsittely puhuvat samaa kieltä, mutta hieman erilaisin korostuksin. Hienovarainen vaihtelu luo miellyttävää pikkukaupunkiympäristöä. Rakennukset on tehty puuelementeistä (CLT), ja joka massassa on oma logiikkansa, jonka mukaan asuntoja voidaan yhdistää ja jakaa osiin. Sisäpihan tasolle varataan paikkoja asukkaiden yhteistiloille. Urbaanissa betonisokkelissa on liiketiloja.