Asuntoreformi 2018

Asuntoreformi 2018 oli avoin arkkitehtuurikilpailu jossa haettiin ratkaisuja tämän päivän asumisen haasteisiin. Teemoja olivat kestävä kehitys, asiakaslähtöisyys ja kohtuuhintaisuus sekä uudet palveluratkaisut.

Mukana oli kolme kaupunkia: JyväskyläTampere ja Vantaa. Kilpailuun saapui yhteensä 75 ehdotusta. Voittajien valintaperusteina olivat etenkin innovatiivisuus ja uudenlaiset ratkaisut. Kokonaistarkastelussa otettiin huomioon arkkitehtuurin laatu, vuorovaikutus ympäröivän kaupungin kanssa, viihtyisyys ja yhteisöllisyys.

Palkitut ehdotukset

Kilpailuun tulleet ehdotukset olivat korkeatasoisia ja niissä yhdistyivät sekä uudet ratkaisut ja oivallukset että nojaaminen perinteisiin. Rakennusteknisesti kilpailuehdotukset olivat yleisesti ottaen yksinkertaisia, näin sopien kilpailun taloudellisuuden ja ekologisuuden teemaan.

Jyväskylä

kuokkala kilpailualue
Jyväskylän Kuokkala (Kuvat: Google Earth)

Jyäskylässä haettiin täydennysrakentamista Kuokkalan kaupunginosaan. Tontti sijoittuu Kirkon ja liikekeskuksen läheisyyteen.

Voittajaksi valikoitui helsinkiläisen arkkitehtitoimisto Collaboratio Oy:n Kuokkalan Kalon 18921. Työryhmän jäseniä olivat Kristiina Kuusiluoma, Martino De Rossi, Silvia Barberis, Milla Kokko, Timo Kemppainen, Kasper Järnefelt ja Antero Jokinen.

Lisäksi lunastettiin työ Domi – humaani reformi. Kunniamaininnan saivat ehdotukset Avoimet ovet ja Reformitalo.

Oli ilahduttavaa huomata, miten paljon ja monipuolisia suunnitelmia saimme. Kilpailun tulokset tukevat erinomaisesti Jyväskylän kaupungin asuntopolitiikan teemavuotta, jonka yhtenä kärkenä on asumisen kehittäminen uudenlaisten suunnittelu- ja toteuttamistapojen kautta.

Jyväskylään tehtyjen ehdotusten kirjo ja laatu toivat konkreettisesti esille alan osaamisen ja tarpeen innovoida asumisen tulevaisuutta normaaleista prosesseista poikkeavilla tavoilla

Jyväskylän kaupunginarkkitehti Leila Strömberg

Tampere

Tampereen uusi Isokuusen asuinalue

Tampere ja lähiseutu on viime vuosina jatkanut vahvassa kasvussa, ja vuoteen 2030 mennessä tamperelaisia ennustetaan olevan jo 250 000. Kasvavassa kaupungissa on tilausta myös tiivistämiselle.

Tampereella kohdetontti sijaitsi Vuoreksessa, Tampereen ja Lempäälän raja-alueella. Sinne on tavoitteena rakentaa noin 4000 asukkaan ekologinen pikkukaupunki. Alueella pidettiin asuntomessut vuonna 2012.

Kohdetontti sijoittui Isokuusen keskusta-alueen pohjoisimpaan kohtaan, kaupunkikuvallisesti tärkeälle paikalle.

Tampereella ensimmäisen sijan otti Studio Architecture Oy:n Kide 34794. Työryhmään kuuluivat Hannele Cederström, Sini Coker, Inka Norros, Kirsti Paloheimo, Kiira Piiroinen ja Sanna Tegel.

MASS labin ja Lda:n työ Dense & Low lunastettiin.

Asuntoreformikilpailu koettiin Tampereella hyväksi keinoksi kehittää asumisen uusia innovaatioita. Tampereen kannalta tärkeitä tutkittavia aiheita olivat erityisesti monimuotoiset perheet, asuntojen muuntojoustavuus ja typologinen monimuotoisuus, uudenlainen yhteisöllisyys ja älykäs rakennettu ympäristö.  

Kilpailu oli haastava, mutta voittajaehdotus erottui Tampereen kilpailuehdotusten joukosta selvästi edukseen. Se vastasi kilpailutehtävän haasteisiin laadukkailla ja toteuttamiskelpoisilla ratkaisuilla.

Tampereen kaupungin Asunto- ja kehityspäällikkö Auli Heinävä

Vantaa

vantaa hakunila
Tulevaa ratikkakaupunkia Hakunilassa

Voimakkaasti kasvava Vantaa uudistaa lähiöitään ja muodostaa omaa kaupunki-identiteettiään Helsingin kupeessa. Hakunila tulee tulevaisuudessa olemaan osa raitiovaunun liikennealuetta. Laajempana tavoitteena on luoda nykyisen keskustan ja Lahdenväylän välille yhtenäisempi, tiiviimpi asuinalue.

Hakunilan osalta parhaaksi arvioitiin L. Arkkitehdit Oy:n Lähiösinfonia 27283. Työryhmän muodostivat Jari Lonka, Janne Salo, Kristin Ekkerhaugen, Lilja Mustila, Julio Orduña Sánches ja Matias Celayes.

Kunniamaininta: Tree of Life!

Lunastus: Zo

Vantaa lähti Asuntoreformikilpailu 2018 avoimin mielin etsimään uusia ideoita aluerakentamiskauden lähiöiden täydennysrakentamiseen.

Hakunilan kilpailukohteessa oli muista kaupungeista poiketen hieman laajempi alue ja vapaampi ohjelma, jotta innovaatioille olisi tilaa. Kilpailun tuloksena saatiinkin mainio kokoelma muuntojoustavia asuntotyyppejä ja yhteistiloja, joissa työn ja asumisen yhdistämiselle löytyy puitteet. Myös kilpailualueen liittymisestä Hakunilan kokonaisrakenteeseen oli tuloksena monia silmiä avaavia ehdotuksia.

Voittaja erottui juuri edellä mainituilla teemoilla ja ennen kaikkea niistä luodulla harmonisella kokonaisuudella kilpailutöiden joukosta.

Vantaan kaupunkisuunnittelujohtaja Tarja Laine

Hakunilan asuntokanta tulee jatkossakin olemaan perheasuntopainoitteinen, joten ratkaisuissa haettiin monipuolisia ja viihtyisiä asuntoja ja piha-alueita.

Alvar Aalto Symposium

Jyväskylässä järjestettiin 30.-31.8. kansainvälinen Alvar Aalto Symposium. Tämä seminaari järjestetään joka kolmas vuosi. Tapahtuman puheenvuorot käsittelivät myös uusia asumisen ratkaisuja Asuntoreformi-kilpailun tapaan.

Asuntoreformin palkintojenjakotilaisuus järjestettiin tämän seminaarin yhteydessä Jyväskylän yliopistolla, jonka päärakennus on Alvar Aallon suunnittelema.

Asuntoreformi 2020

Seuraavan kerran arkkitehtuurin ja asumisideoiden kilpailun teemana oli kolme aluetta muuttuvasta Helsingistä: Jätkäsaari, Meri-Rastila ja Pohjois-Pasila. Lisätietoa kilpailusta löydät osoitteesta asuntoreformi2020.fi