Asuntoreformi 2018 -kilpailu oli avoin arkkitehtuurikilpailu, jossa tunnistettiin ajankohtaisia asumisen haasteita sekä etsittiin niihin innovatiivisia ja toteuttamiskelpoisia ratkaisuja. Kilpailussa käsiteltäviä teemoja olivat mm. kestävän kaupunkikehityksen edistäminen, kohtuuhintaisuus, asukaslähtöiset toteuttamismallit, asumisen kestävyyden erilaiset ulottuvuudet ja uudet asumisen palveluratkaisut.

Kilpailun voittajien valinnassa painotettiin erityisesti erityisesti suunnitelmien innovatiivisuutta ja uusien ratkaisujen kehittämistä. Arvostelussa tarkasteltiin lisäksi kokonaisvaltaista arkkitehtuurin laatua, suhdetta ympäröivään kaupunkirakenteeseen, asuinympäristön viihtyisyyttä ja elämyksellisyyttä sekä toiminnallista laatua ja uusia asuntoratkaisujen ideoita. Arvosteluperusteita olivat myös ehdotuksen kehityskelpoisuus, kustannusten ja laadun tasapaino, sekä taloudellinen toteutuskelpoisuus.

Kilpailun arviointipöytäkirja on luettavissa TÄSTÄ.

AJANKOHTAISTA

Asuntoreformi 2018 -kilpailun tulokset on julkaistu

30.08.2018 15:21:40

Asuntoreformi 2018 -kilpailu on ratkennut. Suunnittelukilpailun tulokset julkistettiin 30.8.2018 Jyväskylässä, Kansainvälisen Alvar Aalto Symposiumin yhteydessä. Kilpailuehdotusten esittelyt ovat nähtävissä kilpailun verkkosivulla KILPAILUTYÖT. Kilpailun arviointipöytäkirja on luettavissa TÄSTÄ.

Kilpailuun tulleet ehdotukset muodostivat kiinnostavan läpileikkauksen asumisen ajankohtaisista teemoista. Uusien sosiaalisten ja tilallisten oivallusten vastapainona kilpailussa korostuivat rakennusteknisesti yksinkertaiset ja perinteeseen palaavat ratkaisut. Useissa ehdotuksissa ne nähtiin sekä mahdollisuutena palauttaa asukkaalle oman asumisensa hallinta että tuottaa aidosti ekologista, pitkäkestoista ja taloudellisen arvonsa säilyttävää kaupunkirakentamista.

Kilpailun tarkoituksena oli löytää konkreettinen ratkaisu kolmeen eri kaupunkiin, Jyväskylään, Tampereelle ja Vantaalle sijoittuviin asuntosuunnittelun kohteisiin. Voittajien valinnassa painotettiin erityisesti suunnitelmien innovatiivisuutta ja uusien ratkaisujen kehittämistä. Arvostelussa tarkasteltiin lisäksi kokonaisvaltaista arkkitehtuurin laatua, suhdetta ympäröivään kaupunkirakenteeseen, asuinympäristön viihtyisyyttä ja elämyksellisyyttä sekä toiminnallista laatua ja uusia asuntoratkaisujen ideoita.

-Asuntoreformikilpailu koettiin Tampereella hyväksi keinoksi kehittää asumisen uusia innovaatioita. Tampereen kannalta tärkeitä tutkittavia aiheita olivat erityisesti monimuotoiset perheet, asuntojen muuntojoustavuus ja typologinen monimuotoisuus, uudenlainen yhteisöllisyys ja älykäs rakennettu ympäristö.  Kilpailu oli haastava, mutta voittajaehdotus erottui Tampereen kilpailuehdotusten joukosta selvästi edukseen. Se vastasi kilpailutehtävän haasteisiin laadukkailla ja toteuttamiskelpoisilla ratkaisuilla, kommentoi kilpailua Tampereen kaupungin Asunto- ja kehityspäällikkö Auli Heinävä.

Kaikille avoimet julkiset asuntosuunnittelukilpailut ovat positiivinen ja tärkeä keino laajentaa ja ravistella asuntosuunnittelun näkökulmia, muuttaa asenteita ja kehittää asumisen tasoa. Asuntosuunnittelua ei voi irrottaa kontekstistaan eli ympäröivästä kaupunkitilasta, yhteisöllisyyden tukemisesta tai rakennusmateriaalien ja tekniikan huollettavuudesta, terveellisyydestä ja pitkäikäisyydestä.

Vantaan ehdotuksia kommentoi kaupunkisuunnittelujohtaja Tarja Laine seuraavasti:
-Vantaa lähti Asuntoreformikilpailu 2018 avoimin mielin etsimään uusia ideoita aluerakentamiskauden lähiöiden täydennysrakentamiseen. Hakunilan kilpailukohteessa oli muista kaupungeista poiketen hieman laajempi alue ja vapaampi ohjelma, jotta innovaatioille olisi tilaa. Kilpailun tuloksena saatiinkin mainio kokoelma muuntojoustavia asuntotyyppejä ja yhteistiloja, joissa työn ja asumisen yhdistämiselle löytyy puitteet. Myös kilpailualueen liittymisestä Hakunilan kokonaisrakenteeseen oli tuloksena monia silmiä avaavia ehdotuksia. Voittaja erottui juuri edellä mainituilla teemoilla ja ennen kaikkea niistä luodulla harmonisella kokonaisuudella kilpailutöiden joukosta.

Asumisen palveluistuminen, jakamistalouden vaikutus tilantarpeeseen, uusi urbaani työ ja lähiyhteisön merkitys sirpaloituvassa yhteiskunnassa ovat esimerkkejä asumiseen vaikuttavista ilmiöistä, joista on toistaiseksi vähän koeteltua tietoa ja suunnitteluratkaisuja.

-Oli ilahduttavaa huomata, miten paljon ja monipuolisia suunnitelmia saimme. Kilpailun tulokset tukevat erinomaisesti Jyväskylän kaupungin asuntopolitiikan teemavuotta, jonka yhtenä kärkenä on asumisen kehittäminen uudenlaisten suunnittelu- ja toteuttamistapojen kautta. Jyväskylään tehtyjen ehdotusten kirjo ja laatu toivat konkreettisesti esille alan osaamisen ja tarpeen innovoida asumisen tulevaisuutta normaaleista prosesseista poikkeavilla tavoilla, Jyväskylän kaupunginarkkitehti Leila Strömberg sanoo.


Palkitut ehdotukset


Kussakin kilpailun kohdekaupungissa jaettiin ensimmäinen palkinto, sekä yksi lunastus. Palkintolautakunta jakoi lisäksi kolme kunniamainintaa, kaksi Jyväskylässä, yhden Vantaalla. Palkitut ehdotukset ja niiden tekijät ovat:

Jyväskylä


1. Palkinto: Kalon 18921
Tekijät: Collaboratorio Oy, työryhmä: Kristiina Kuusiluoma, Martino De Rossi, Silvia Barberis, Milla Kokko, Timo Kemppainen, Kasper Järnefelt, Antero Jokinen

Lunastus: Domi – humaani reformi 11576
Tekijät: MUUAN Oy, työryhmä: Tiina Antinoja, Aleksi Rastas, Olli Metso

Kunniamaininta: Avoimet ovet 15961
Tekijät: työryhmä: Anni Vanha-Patokoski, Niamh Ni Mhorain, Maria Laine
ja
Reformitalo 16962
Tekijät: työryhmä: Lars-Erik Mattila, Frans Saraste

Tampere


1. Palkinto Kide 34794
Tekijät: Studio Architecture Helsinki Oy, työryhmä: Hannele Cederström, Sini Coker, Inka Norros, Kirsti Paloheimo, Kiira Piiroinen, Sanna Tegel

Lunastus: Dense & Low 39012
Tekijät: MASS lab, Lda, työryhmä: Duarte Ramalho Fontes, Diogo Sousa Rocha, Lourenço Menezes Rodrigues, Lucas Coelho Netto, Paulina Kwiatkowska, Giacomo Cruciani

Vantaa


1. Palkinto Lähiösinfonia 27283
Tekijät: L Arkkitehdit Oy, työryhmä: Jari Lonka, Janne Salo, Kristin Ekkerhaugen, Lilja Mustila, Julio Orduña Sánches, Matias Celayes

Lunastus Zo 21132
Tekijät: Arkkitehtitoimisto HMV Oy, työryhmä: Jari Viherkoski, Laura LeCoultre, Mia Gröhn, Mikael Saurén, Juha Huuhtanen

Kunniamaininta: Tree of Life! 24396
Tekijät: työryhmä: Lee Marable, Kristina Farm14. Kansainvälinen Alvar Aalto Symposium kokoontuu 30.–31.8.2018 Jyväskylässä


Tänä vuonna symposiumissa keskitytään polttavan ajankohtaiseen, Asuntoreformi 2018 -kilpailussakin käsiteltyyn teemaan, Asumisen uudet ratkaisut kaupunkiympäristöjen muutoksessa. Tapahtumassa kuullaan puheenvuoroja yhdeksältätoista kansainväliseltä asiantuntijalta, jotka edustavat uusinta suunnittelua ja tutkimusta asuntosuunnittelun alalla. Tapahtuman ohjelma nähtävissä osoitteessa www.alvaraalto.fi/alvaraaltosymposium. 

Alvar Aalto Symposium on joka kolmas vuosi järjestettävä kansainvälinen arkkitehtuuriseminaari, joka tarkoituksena on herättää keskustelua modernin arkkitehtuurin taiteellisista, yhteiskunnallisista ja teknisistä haasteista sekä uusista innovaatioista. 

Lisätietoja:

Jyväskylä: Leila Strömberg, kaupunginarkkitehti, arkkitehti SAFA, puh. 014 266 5055, leila.stromberg@jkl.fi
Tampere: Kaisu Kammonen, erityisasiantuntija, arkkitehti SAFA, p. 050 571 2950, kaisu.kammonen@tampere.fi
Vantaa: Ritva-Leena Kujala, viestintäsuunnittelija, p. 050 304 1873, 
ritva-leena.kujala@vantaa.fi 
Alvar Aalto -säätiö: Nina Heikkonen, ohjelmapäällikkö, Asuntoreformi 2018 -kilpailun kilpailusihteeri, puh. 044 500 1257, nina.heikkonen@alvaraalto.fi. 

Asuntoreformi 2018 -kilpailuun tulleet ehdotukset muodostivat kiinnostavan läpileikkauksen asumisen ajankohtaisista teemoista

23.08.2018 12:15:17

Asuntoreformi 2018 -kilpailun arviointi on saatu päätökseen. Kilpailun tulokset julkistetaan 30.8.2018 klo 18:00 Alvar Aalto Symposiumin yhteydessä järjestettävässä kilpailun palkintojenjakotilaisuudessa sekä kilpailun verkkosivulla www.asuntoreformi2018.fi. Voittajille on ilmoitettu sijoituksesta henkilökohtaisesti. 

Kilpailun kolmeen kohteeseen tulleet ehdotukset muodostivat kiinnostavan läpileikkauksen asumisen ajankohtaisista teemoista. Uusien sosiaalisten ja tilallisten oivallusten vastapainona kilpailussa korostuivat rakennusteknisesti yksinkertaiset ja perinteeseen palaavat ratkaisut. Useissa ehdotuksissa ne nähtiin sekä mahdollisuutena palauttaa asukkaalle oman asumisensa hallinta että tuottaa aidosti ekologista, pitkäkestoista ja taloudellisen arvonsa säilyttävää kaupunkirakentamista. Ehdotuksiin voi tutustua TÄÄLLÄ.

Tervetuloa seuraamaan palkintojenjakoa!
Palkintojenjakotilaisuus ja sitä seminaariohjelmassa edeltävä Selina Anttisen englanninkielinen luento ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Tilaisuus järjestetään perinteisessä Jyväskylän yliopiston päärakennuksen juhlasalissa (sali C). Osoite: Seminaarinkatu 15, Jyväskylä.

Ohjelma 30.8.2018 
16:15–17:00 Selina Anttisen luento: Density, Diversity and Context – Studies in Urban Housing (Tutkielmia tiivistyvästä kaupungista)
17:00–18:00 Asuntoreformi 2018 -kilpailun palkintojenjako

14. Kansainvälinen Alvar Aalto Symposium kokoontuu 30.–31.8.2018 Jyväskylässä

Symposiumissa keskitytään tällä kertaa polttavan ajankohtaiseen teemaan Asumisen uudet ratkaisut kaupunkiympäristöjen muutoksessa. Tapahtumassa kuullaan puheenvuoroja yhdeksältätoista kansainväliseltä asiantuntijalta, jotka edustavat uusinta suunnittelua ja tutkimusta asuntosuunnittelun alalla.

Tapahtuman ohjelmaan ja inspiroiviin puhujiin voi tutustua tapahtuman verkkosivuilla www.alvaraalto.fi/alvaraaltosymposium. 
Varmista paikkasi arkkitehtuurin huipputapahtumassa ja varaa liput jo tänään – yhden tai kahden päivän lippuja voit ostaa TÄÄLTÄ!

Tervetuloa!

Asuntoreformi 2018 -kilpailu – Asumisen arkkitehtuuri on kaupunkikuvan perusta

26.06.2018 11:05:32

Asuntoreformi 2018 -kilpailu on avoin arkkitehtuurikilpailu, jossa tunnistetaan ajankohtaisia asumisen haasteita sekä etsitään niihin innovatiivisia ja toteuttamiskelpoisia ratkaisuja kolmeen eri kaupunkiin, Jyväskylään, Tampereelle ja Vantaalle sijoittuvissa asuntosuunnittelun kohteissa. Tavoitteena on lisäksi synnyttää kansalaisten ja toimijoiden vuorovaikutteista keskustelua asumisen ja asuinrakentamisen uudistamisesta.

Kilpailuun saapui määräaikaan 28.5.2018 mennessä yhteensä 75 ehdotusta. Ehdotuksiin voi tutustua kilpailun verkkosivulla KILPAILUTYÖT. Kilpailun voittajat julkistetaan palkintojenjakotilaisuudessa, joka järjestetään 30.8.2018 Jyväskylässä 14. Kansainvälisen Alvar Aalto Symposiumin yhteydessä. 

Kilpailulla on neljä yleistä asumisen ja asuntorakentamisen kehittämisen – asuntoreformin – tavoitetta: ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen ja arkkitehtoninen.

Kilpailussa etsitään vastauksia siihen, miten kohdealueiden ratkaisut tukevat itseään laajemman ympäristön toimivuutta, viihtyisyyttä ja kauneutta. Kestävää asumista mahdollistavat muun muassa rakennusten ja asuntojen monikäyttöisyys ja muunneltavuus sekä materiaalien ja rakennusosien pitkä käyttöikä ja ymmärrettävä huollettavuus.

Jakamistalous, ryhmärakentaminen, ikääntyneiden yhteisöt ja monisukupolvinen asuminen tuovat nykykeskustelussa esille tärkeitä asumisen sosiaalisia sisältöjä. Tämä tarkoittaa pyrkimystä suunnitella ympäristöt, tuotteet ja palvelut siten, että ne ovat helppokäyttöisiä ja houkuttelevia mahdollisimman monimuotoiselle käyttäjäjoukolle.

Kohtuuhintaisuus on tärkeä ja samalla vaikea asumisen tavoite. Kilpailussa haetaan ratkaisuja, jotka antavat edellytykset kohtuuhintaisille ja samalla luoville ja laadukkaille toteutuksille. Rakentamishetken kustannusten ohella on tärkeätä arvioida käytön ja huollon kustannuksia sekä rakennuksen arvoa pitkällä aikavälillä.

Hyvällä asumisen arkkitehtuurilla on ratkaiseva merkitys sekä viihtyisän asuinmiljöön että hyvän kaupunkikuvan kannalta. Sillä on paljon vaikutusta kaupungin toimivuuteen, urbaaniin laatuun ja jopa kilpailukykyyn. Korttelien morfologia, asuinrakennusten typologinen monimuotoisuus, uudet asuntoratkaisut, kokonaisvaltaisesti laadukas tilasuunnittelu sekä elämyksellinen ja kestävä materiaalisuus ovat eräitä asumisen arkkitehtuurin kehittämiskohteita. Hyvän arkkitehtuurin kautta asuntoreformilla on parhaimmillaan laajakantoisia vaikutuksia.

Lisätietoja:
Nina Heikkonen
Alvar Aalto -akatemia, ohjelmapäällikkö
Asuntoreformi 2018 -kilpailu, kilpailusihteeri
asuntoreformi2018@alvaraalto.fi 
+358 44 500 1257