Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021

Suomen Lahti on valittu Euroopan ympäristöpääkaupungiksi 2021. Euroopan komissio on jakanut European Green Capital-tunnustusta vuodesta 2008 alkaen, ja kaikki yli 100 000 asukkaan kaupungit voivat osallistua kilpailuun.

Pohjoismaista voittajia ovat jo aiemmin olleet Oslo, Kööpenhamina ja Tukholma.

Palkitseminen perustuu suoriutumiseen 12 indikaattorissa:

 • Työ ilmastonmuutoksen torjumiseksi
 • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
 • Kestävät liikenneratkaisut
 • Maankäyttö
 • Luonto ja monimuotoisuus
 • Ilmanlaatu
 • Melutason hallinta
 • Jätehuolto
 • Vedenkulutus ja jätevesien käsittely
 • Ekologiset innovaatiot ja vihreä kasvu
 • Energia
 • Hallinto ympäristöasioissa

Lahden vahvuusalueita olivat etenkin vesiensuojelu, jätteiden käsittely ja kiertotalous. Myös ympäristöinnovaatioissa Lahti on edelläkävijä. Lahti on kehittänyt jo vuonna 1997 ilmanlaadun parantamisen suunnitelman ja asukkaiden henkilökohtaisia liikennepäästöjä ryhdyttiin seuraamaan 2019 Citycap-hankkeen myötä.

Lahti aikoo olla hiilineutraali jo vuonna 2025, siis kymmenen vuotta valtakunnallista tavoitetta edellä.

Palkinnon seurauksena Lahdessa tullaan järjestämään vuonna 2021 erilaisia ympäristöön liittyviä tapahtumia. Ohjelmaa on jo ryhdytty suunnittelemaan.

Lahden kaupunki on käynyt läpi koviakin aikoja taloudellisesti. Rakennemuutos ja perinteisen teollisuuden katoaminen etenkin 1990-luvun lamassa aiheuttivat paljon työttömyyttä joka on edelleen korkealla tasolla.

Ympäristöpääkaupunkina Lahti on siis myös esimerkki ekologisesta jälleenrakennuksesta.